elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanaardstelsel

aanaardstelsel , aneerdstelsel , het , (Zuidwest Drenthe, noord) = bepaald ‘stelsel’ in een ploeg om er schoffels of risters in te zetten om aan te aarden
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal