elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanbieden

aanbieden , [vrijwillig ter beschikking stellen] , anbeun , aangeboden.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aanbieden , anboden , aangeboden, verleden deelwoord van aanbieden, (dat in deze beteekenis niet voorkomt) = tot eene zekere hoogte bieden; hij ’s anboden = wil niet meer geven en scheidt daarom uit met bieden, nl. bij eene verkooping; hij ’s oarîg dicht anboden = is bijna de hoogste bieder geweest, ’t had weinig gescheeld of hij was kooper geworden. De klemtoon valt op bo, in: da ’s goud anboden = dat is een vriendelijk aanbod; ’t wordt ijn nijt alle doag anboden = de gelegenheid is te verlokkend om er geen gebruik van te maken. Spreekwoord: Anboden (klemtoon op an) dijnsten bin onweerdig, of: - wor’n nijt rekend, zooveel als (altijd schertsend): van mijne goedheid verkiest gij geen gebruik te maken, de menschen zijn toch ondankbaar. Friesch: Oanbeane tsjinsten binnen selden goed. Oostfriesch: Anboden denst is selden wârdig.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanbieden , anbóden , bvb. in de uitdrukking: ’t wordt ijn nijt ijder dag anbóden; vergel. toulangen *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
aanbieden , ånbeiden , [ånbæĭn̥] , aanbieden
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
aanbieden , anbeen , werkwoord , aanbieden
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aanbieden , ánbieje , booj án, ángeboje , aanbieden ’n Bekske koffie ánbieje, booj án, ángeboje? Een kopje koffie aanbieden.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aanbieden , aabeie , bou aan, haet of is aagebaoe , aanbieden.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanbieden , anbien , beud an, an eböane , aanbieden.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aanbieden , anbien , sterk werkwoord, overgankelijk , aanbieden Zie hebt met ’n allen een cadeau anbeun (Pdh), Ik heb hum anbeun um te helpen (Odo), Het is mooi anbeun, mor ik doe het niet (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanbieden , añbieje , ambieje , werkwoord , bie an, bôôj an, añgebôôje / bied an, booj an, angebooje , aanbieden Het wier nogal goeiekôôp añgebooje en daerom vertrouwde ik ’t niet Het werd nogal goedkoop aangeboden en daarom vertrouwde ik het niet Ook ambieje Ook amprizzenteere
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aanbieden , aonbeje , werkwoord , aanbieden , (zie 'bieden') VB: 'r Hèt mich dat zoe vreuntelik aongeboëje, ich kôs neet nèi zegke.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aanbieden , [offreren] , aanbeje , aanbieden
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aanbieden , ònbieje , sterk werkwoord , ònbieje - bôoj aon - òngebóje , aanbieden; Kees en Bart - Tilburgsche Post ca. 1930 - 'aonbooi'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
aanbieden , aanbieje , baoj aan – aangebaoje , aanbieden
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal