elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanblazen

aanblazen , ánblaoze , aanblazen Ik mot ’t vuur ’n bietje ánblaoze Ik moet het vuur wat aanblazen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aanblazen , aanblaoze , blous aan, haet of is aangeblaoze , aanblazen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanblazen , anblaozen , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. aanblazen Ze laag op de kneien veur de stoompot om het vuur an te blaozen (Row) 2. toon aanzetten (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) Dei muzikant kun nog gien goeie toon anblaozen (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanblazen , ôngeblaoze , aangeblazen , Héd'det vuurke van èùwen oopen haard goed ôngeblaoze anders git'tie ût dènk ik. Heb je 't vuurtje van je open haard goed aangeblazen anders gaat hij uit denk ik.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
aanblazen , anblaozen , werkwoord , 1. door blazen doen vlammen 2. naar iemand blazen, aanademen 3. besmetten door aanademen, aanblazen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanblazen , anblaozen , (werkwoord) , aanblazen. Ie mutt vuur nog wat anblaozen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aanblazen , [aanblazen] , aanblaoze , aanblazen , Höbs se de hèl aangeblaoze?: wat heb je een kleur, heb je het zo warm?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aanblazen , aanbloaze , aanblazen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal