elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aandenken

aandenken , ándinke , o , aandenken. Dè briefke is ’n moi ándinke. án hum. Dat briefje is een mooi aandenken. aan hem.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aandenken , aadénke , onzijdig , aandenken. Ein aadénke van de pap zeeleger, een herinnering aan vader zaliger.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aandenken , andenken , andenking , Var. als bij denken. Ook andenking (Zuidoost-Drents zandgebied) = aandenken Ik wil geern een kleinigheid oet die aarfenis hebben, dan heb ik aaid nog een gedaachtenis, die aarfenis hebben, …andenken (And), Dat speldie is nog een andenken an mien mouder (Row), As andenken nam hij een kloete törf mit (Wei), Wij rekent op een mooi andenken veur al het wark (Odo), Ik heb altied nog een mal andenken van hum herinnering aan een slechte daad van hem (Rod)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aandenken , andenken , zie gedachtenisse
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aandenken , andaenken , zelfstandig naamwoord , et 1. herinnering 2. voorwerp waardoor de herinnering voortleeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aandenken , aondeenke , zelfstandig naamwoord onzijdig , aondeenkes , - , herinnering , VB: Goej dat neet eweg, dat ês nog 'n aondeenke aon m'n ma zaoliger.; souvenir VB: Me zuster hèt mich e sjoen aondenke oét Roeme mêtbraach.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aandenken , aandînke , zelfstandig naamwoord, onzijdig , aandenken
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
aandenken , òndènke , zelfstandig naamwoord , aandenken, voorwerp dat aan iets of iemand herinnert; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) - AANDENKEN - znw. o. - voorwerp waardoor men aan afgestorvenen blijft denken.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal