elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aandonkeren

aandonkeren , andonkern , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Kop van Drenthe, Midden-Drenthe) = donker worden Het donkert al aordig an, mor wij zit ok al in november (Sle), Het donkert nogal gauw an, as het 4 ure ewest hef (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aandonkeren , andonkeren , werkwoord , steeds meer donker worden, invallen van duisternis
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal