elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aandrijven

aandrijven , aandrijven , (sterk werkwoord) , zie een zegsw. op strobos.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
aandrijven , andriewn , werkwoord , aansporen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aandrijven , aadrieve , dreef aan, haet of is aagedreeve , aandrijven. Wie de baek oet waar, is väöl hout aagedreeve: bij het laatste hoogwater is veel hout aangespoeld.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aandrijven , andrieven , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. aandrijven Het dörsmesien wordt andreven deur een trekker (Row) 2. voortdrijven Het jonkie mus beisten aandrieven (Ros), Een peerd muj geregeld andrieven (Zdw) 3. planken in elkaar drijven As een neie zolder een paor jaor legen hef, moej hum andrieven (And)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aandrijven , andrîêven , aandrijven
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aandrijven , andrieven , werkwoord , 1. voortdrijven, aanjagen 2. doen voortgaan, doen werken 3. verder in hout of ander materiaal doen gaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aandrijven , [aansporen] , andrieven , (werkwoord) , aandrijven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aandrijven , andrieven , opdrijven (Oldebroek, Wezep).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal