elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aandrogen

aandrogen , andreugen , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. droog worden De grond was weer mooi andreugd (Een) 2. alsmaar droog blijven Het weer is arg dreuge; het dreugt maor an (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aandrogen , andreugen , werkwoord , steeds droger worden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal