elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanduwen

aanduwen , ándoûwe , aanduwen kiek, die heund zien mekaor án ’t ándoûwe komisch bedoeld.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aanduwen , aanduue , duude aan, haet of is aangeduut , lopen. Hae koum dao zoo santesie aangeduut, of wenter geine weit hau, waat gaonde waas: hij kwam zo zorgeloos aangestapt, alsof hij van de prins geen kwaad wist.; duwen
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanduwen , andouwen , zwak werkwoord, overgankelijk , (niet Veenkoloniën) = aanduwen Douw die waegen even an (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanduwen , andouwen , werkwoord , aanduwen: door tegen iets of iemand te duwen doen bewegen, verplaatsen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanduwen , èndèùwe , èndowwe , aanduwen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
aanduwen , [aanduwen] , aanduje , aanduwen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aanduwen , aanduje , werkwoord , duutj aan, duujdje, aangeduudj , aanduwen; de däör steit aangeduudj – de deur staat op een kier/staat aan, is niet geheel gesloten
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
aanduwen , òndouwe , òndaawe , sterk werkwoord , òndouwe - douwden aon - òngedouwd , aanduwen; ene waogen òndouwe - aanduwen, op gang brengen; Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899) - AANDOUWEN - aanduwen; ondaawe : Henk van Rijen - aanduwen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal