elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aangedaan

aangedaan , aangedaon , aangedaan.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
aangedaan , annedoan , aangedaan, aangeslagen.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aangedaan , an-edoane , ontroerd, aangedaan.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aangedaan , andaon , an edaon, an edaone, angaon , Ook an edaon, an edaone (Zuidwest-Drenthed), angaon (Zuidoost-Drents veengebied) = 1. ontroerd, getroffen Hie zee een gedicht op, zo mooi, ik was der glad andaon van (Eex) 2. aangetast De longen waren hum al andaon (Sle), ...angaon (Bco), Zien hoed was hilmaol andaon deur dat bietmiddel (Eex), zie ook andoen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aangedaan , an-edaon , aangedaan. Ze is an-edaon ‘ze is ontroerd’, ook: ‘ze heeft verdriet’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aangedaan , andaon , bijvoeglijk naamwoord , 1. aangedaan, geroerd 2. beduusd 3. aangetast
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aangedaan , ôngedôn , 1. onbehaaglijk; 2. slap
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
aangedaan , angedaon , (bijvoeglijk naamwoord) , 1. ontroerd. Een angedaon gezichte; Een angedaon gevuul; 2. aangetast. Angedaone longen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aangedaan , aangedaôn , aangedaon , bijvoeglijk naamwoord , aangedaone , 1. (aan)gekleed 2. geroerd
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal