elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aangehaald

aangehaald , anhoald , wezen met iets wat ons last veroorzaakt = aangehaald zijn bv. met kiespijn, hoofdpijn, zinkings, enz. Zooveel als: daaraan dikwijls lijden. – ankled heeft de ongunstigste beteekenis: hij is t’r moar mooi mit ankled = is er maar leelijk mee opgescheept. Oostfriesch anhaalt, anhâld = verlegen zijn met iets. Zie ook Gr.Wbk. art. aanhalen. Zie ook: biekomen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aangehaald , [lijdend] , angehaald (zijn met) , aangehaald (zijn met) , bijvoeglijk naamwoord , lijdende zijn aan, last hebben van (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols) ‘Daar ben je aardig mee aangehaald.’ (Bunn) Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 30).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
aangehaald , anhaald , bijvoeglijk naamwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid). Var. als bij halen, in met wat anhaald wezen = er mee opgescheept zitten Aj een keer mit dat knopkruud anhaald bint, raak ie het haost niet meer kwiet (Coe), Ie bint er mooi mit an ehaald zit er mooi mee (Hgv), zie ook anhalen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aangehaald , anhaeld , bijvoeglijk naamwoord , behept
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aangehaald , òngehaold , bijvoeglijk naamwoord , "aangehaald, aangedaan door; Van Delft - ""Wè is dè keind toch aongehaold mej bukpènt"" beteekent dat een kind telkens aan buikpijn onderhevig is. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 111; 27 april 1929)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal