elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aangeklauwd

aangeklauwd , anklauwd , bijvoeglijk naamwoord , (Zuidwest Drenthe, noord), in Wij binnen der glad mit anklauwd, we weten niet hoe aw der met an moeten hebben een groot probleem (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aangeklauwd , anklauwd , anklaaid , in d’r mit anklauwd wezen niet weten wat te doen, ermee zitten, zich er geen raad mee weten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal