elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aangooien

aangooien , ángojje , (aan)gooien
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aangooien , angooien , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied) = toegooien Do mös ze mij met de kop angooien met de kop van de garf naar voren toegooien (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal