elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanklampen

aanklampen , anklampen , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. aanklampen Hie was op ’t mark en daor heb ik hum even anklampt (Sle), Ik zal hum der ies over anklaampen (Smi) 2. vastplakken (Zuidwest-Drenthe, zuid) Motsnei klampt gauw an (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanklampen , anklaampen , werkwoord , aanklampen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanklampen , añklampe , werkwoord , klamp an, klampte an, añgeklampt , aanklampen, aanspreken
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aanklampen , aonklaampe , werkwoord , klamde aon, aongeklaamp , aanklampen
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal