elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanknopen

aanknopen , [verbinden] , anknüppen , (zwak werkwoord) , aanknoopen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
aanknopen , anknuppen , aanknoopen; fig.: ie mouten d’r nog moar ’n dag bie anknuppen = gij moet maar besluiten om een dag langer te blijven dan het plan was.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanknopen , ánkneupe , ánknöppe , knupte án/knöpte án, ángeknupt/ángeknöpt , aanknopen, vastknopen, ánkneupe béj inhaken op.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aanknopen , anknuppen , zwak werkwoord, overgankelijk , aanknopen Hoe muj daor nou weer in goed fatsoen bij anknuppen? bij aansluiten (Pdh), Ie kunt er nog best een dag bij anknuppen dag langer blijven (Die), Hij hef der heilwat bie anknupt, zo slim was het nich erbij verzonnen (Bco), Knupt gien connecties an mit det soort volk (Ruw), Krekgeliek wat veur gesprek oj met hom anknupt, je komt aaid in de politiek terecht (Eev), IJ moet de merrie goed anknuppen vastbinden (Odo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanknopen , ankneupen , anknopen , werkwoord , 1. door te knopen aan iets bevestigen 2. stevig vastknopen 3. met iemand een gesprek beginnen, een relatie aangaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanknopen , ònknêûpe , zwak werkwoord , aanknopen; WBD 'aonknêûpe', 'anknéúpe' (II:1012) - aanknopen van kettingdraden; ook: 'aondraoje', 'andraoje' of 'andrèèje' genoemd
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal