elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aankondigen

aankondigen , aankundige , kundichde aan, haet of is aangekundich , aankondigen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aankondigen , ankundigen , kundigen an, an ekundigd , aankondigen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aankondigen , ankundigen , zwak werkwoord, overgankelijk , aankondigen Zie hebt de vesite niet ankundigd en daorum waren wij niet in hoes (Exl)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aankondigen , ankondigen , ankundigen , werkwoord , aankondigen, het gaan plaatsvinden bekendmaken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal