elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aankopen

aankopen , ankopen , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. aankopen Hie wil oetbreiden, hie möt nogal wat vie ankopen (Sti), Hij zal dat houkie laand wel ankopen (Row) 2. maar raak kopen (Zuidoost-Drents zandgebied) Hie kofde mor an (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aankopen , ankopen , werkwoord , 1. aanschaffen, aankopen 2. steeds maar weer kopen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal