elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aankruipen

aankruipen , ankrupen , sterk werkwoord, overgankelijk , (Kop van Drenthe,Zuidwest-Drenthe, zuid) = tegen iem. aankruipen Kroep mai mor is lekker even an (Row), Geert en Toos kroepen straks wel stief an (Mep), Kinder mugt graog tegen moeke ankroepen (Eev)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aankruipen , ankroepen , werkwoord , 1. aankruipen 2. besluipen 3. naderen van een bep. leeftijd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal