elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanmaakturf

aanmaakturf , anmaaktörf , de , aanmaakturf Onder de bolster zat het grauwveen. Dat is het veen, waor as anmaaktörf van maakt worde (Pes), Veen, waor veul stokwortelresten inzaten, weur kleine törf van graven, anmaaktörf (Wei), De lichte törf weur teruggegooid of gebruukt as anmaoktörf (Gro)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanmaakturf , anmaekturf , zelfstandig naamwoord , de; aanmaakturf
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal