elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aannagelen

aannagelen , annagele , werkwoord , Aanhouden, aandringen, o.a. met het bedingen van een prijs.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aannagelen , anniegen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied) = vastklinken De scheer is in twie stukken, hie mut anniegd worden (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal