elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aannemer

aannemer , annemer , zelfstandig naamwoord de , Ook: aannemeling(e).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aannemer , aannummer , mannelijk , aannummesj , aannemer.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aannemer , annemmer , aannemer (van bouw).
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aannemer , annimmer , de , annimmers , 1. aannemer Dei annemer most doe nich nemen, dei is veuls te duur (Bov) 2. kind dat aangenomen wordt in de kerk of belijdenis doet (Zuidoost-Drenthe) Hoeveul annimmers bint er dit jaor? (Zwe), Met Paosen wassen der aaid annimers (Sle), zie ook annemeling 3. ober (Kop van Drenthe) Aannemer, twei koffie (Vri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aannemer , annemer , zelfstandig naamwoord , de; aannemer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aannemer , aonnëmer , zelfstandig naamwoord mannelijk , aonnëmers , aonnëmerke , aannemer , Vb: Mêt dèn sjléchten tiéd zién hil get aonnëmers fajiet gegaange.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aannemer , [aannemer] , aannummer , (mannelijk) , aannemer
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal