elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanpakker

aanpakker , anpakker , de , anpakkers , 1. iem. die aanpakt Dat is een anpakker, dei weit wat e wil (Bov) 2. iemand die je ineens vastpakt en/of bang maakt (Zuidoost-Drents zandgebied) Den stund bekend as een anpakker (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanpakker , anpakker , zelfstandig naamwoord , de; aanpakker, iemand die van aanpakken, hard werken weet
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal