elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanpassen

aanpassen , ánpâsse , passen Pâs ’t nééj kleedje nou urst mar ’s án. Pas het nieuwe jurkje eerst maar eens aan.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aanpassen , anpassen , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , 1. aanpassen Veur alle zekerheid zu’k die brook eerst wel even anpassen (Eli) 2. het lef hebben (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) Hij mut het niet anpassen iedere keer zo’n lawaai te maken (Flu), IJ mut mij niet anpassen um hen die meid te gaon (Sle), Dat meuj mij nou niet weer anpassen, daj zo weggaot (Rui) 3. zich aanpassen Je moet je bij de buurt anpassen (Gas), Hij mus vandage begunnen, maor het was wel aanpassen (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanpassen , [zich richten naar, kleding passen] , aonpáássen , aanpassen. zie ook páássen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
aanpassen , anpassen , werkwoord , 1. aanpassen: passen van een kledingstuk, schoeisel 2. passend maken, overeen doen stemmen met zoals het het beste uitkomt 3. zich voegen naar de omstandigheden 4. wagen om te doen, het lef hebben
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanpassen , ènpâse , aanpassen. Zowel aanpassen van kleren als aan omstandigheden.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
aanpassen , ònpaase , zwak werkwoord , ònpaase - paaste(n)aon - òngepaase , aanpassen; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) - AANPASSEN - Een kleedingstuk, schoenen - -. Men bezigt meer 'passen'.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal