elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanraken

aanraken , anroaken , geholpen, gereven worden; wie kennen in dei winkel anroaken = wij vinden daar van onze gading; dei arbaiders bin nijt anroakt = hebben geen werk gekregen; zij ’s goud anroakt = zij heeft een goeden dienst gekregen, ook: zij heeft een goed huwelijk gedaan, eigenlijk zooveel als: zij is goed aangeland. – Ook = eene gerechtelijke straf beloopen; hij ken d’r nog wel lelk mit anroaken = zulke handelingen kunnen hem nog wel in de gevangenis brengen; doar ken nog ijn anroaken = daar is nog eene betrekking open; daar is nog eene huwbare dochter te huis, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanraken , anraakng , werkwoord , aanraken met vijandige bedoeling, te na komen. Raak miej ’s an!, Kom es op als je durft!; ik wol um nog neet aanrakng, ik wou niets met hem te doen hebben
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aanraken , anraken , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , aanraken Daor moej niet anraken, want ik heb dat kommegien liemd (Oos), Raak mij niet an, alles dut mij zeer (Scho), Hij mag heur niet eens meer anraken (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanraken , aonraken , aanraken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
aanraken , anraeken , werkwoord , 1. aanraken: net raken, beroeren 2. ontstaan van een verkering
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanraken , aonräoke , werkwoord , aanraken , (zie 'raken') VB: Dè hôfs te mer mêt 'nne vinger aon te räoke en 'r ês al giftig
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aanraken , ônraake , aanraken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
aanraken , anraken , (werkwoord) , raken an, an-eraakt , aanraken.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aanraken , ònraoke , zwak werkwoord , ònraoke - ròkte(n) aon - òngeròkt , aanraken
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal