elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanranden

aanranden , anrantjen , aanhouden, op straat staande houden, al is ’t ook alleen om een praatje te doen. Ook = aanranden van de eerbaarheid. Middelnederlandsch ranten = spreken; aanransen (17e eeuw) = aanranden, aangrijpen; Hooft aanranden = aanspreken, toespreken; Oostfriesch anranzeln, anranden = onbeschaamd aanspreken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanranden , aaranje , ranjde aan, haet of is aageranjt , aanranden; brutaal aanspreken.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanranden , anranden , anraanden , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook anraanden (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = 1. aanranden Zij hebt dat maegie op klaorlichte dag an eraand (Die) 2. ter sprake brengen (Zuidwest-Drenthe, zuid) Hij raandde mij er over an bracht het bij mij ter sprake (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanranden , anrannen , anranen , (Kampen) aanranden. Ook: anranen (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aanranden , anranen , werkwoord , 1. aanranden 2. te lijf gaan anderszins 3. aanmanen te betalen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanranden , ònraande , zwak werkwoord , ònraande - raande(n)aon - òngeraand , aanranden; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) - AANRANDEN - aanvallen om te berooven; aanklampen: de kleermaker randde hem op straat aan voor zijn schuld.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal