elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanregelen

aanregelen , anriegeln , anregeln , Ook anregeln (Zuidwest-Drenthe, zuid) = in groten getale opkomen Het was almaol auto’s, het riegelde mor an (Row), Ik ware bang dew gien ruumte genog harren, het volk regelde mar an (Koe), Aj wat bosschöppen hebt, regelt dat al gauw wat an (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal