elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanscherpen

aanscherpen , anscharpen , eene spitse punt aan een potlood (of: griffel) maken, aanpunten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanscherpen , anscharpen , begin van het maken van koeken door de bijen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanscherpen , ånschaipen , (rikpalen) puntig maken
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
aanscherpen , anskoarpm , werkwoord, zwak , scherper maken
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aanscherpen , anscharpen , zwak werkwoord, overgankelijk , aanscherpen Ik mur eerst het potlood wat anscharpen (Ruw), De zende anscharpen (Eri), Die breeif is wat slap, die moej wat anschaarpen (Eex), Zo kunden ze de stried nog wel anschaarpen (Eel), Hij lat zuk veur een dubbeltien een bonenstok op de kop anscharpen van een zuinig persoon (Coe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanscherpen , anscharpen , werkwoord , 1. aanscherpen 2. scherper formuleren, scherper eisen 3. aanzetten, motiveren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanscherpen , aonschèèrepe , zwak werkwoord , aanscherpen, scherp maken; De Wijs – (Gehoord van ’n rasechte Tilburger, vertellende van z’n operatie) Den dokter most 2 keer z’n mis aonscherpe veur dettie deur munne pens kos koome    (17-10-1966); zie aonwitte
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal