elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanslijten

aanslijten , anslieten , sterk werkwoord, onovergankelijk , aanlopen Aj met de fiets umvalt, wil het rad laoter wel ies anslieten (Eke), Het rad van de wagen slit an (Wtv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanslijten , anslieten , werkwoord , hetz. als anschoeren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal