elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanstippen

aanstippen , anstippen , zwak werkwoord, overgankelijk , aanstippen Ze stipte de brandwonde mit karnemelk an (Hgv), IJ moet het op de liest even anstippen stip erbij zetten (Sti), Ik zal dat op die vergadering wal even anstippen noemen (Wee)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal