elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aantekenen

aantekenen , antijken , anteiken , aanteekenen, en: aanteekening.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aantekenen , aanteike , teiken, teikens, teikent, teikende, geteikend , aanteekenen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
aantekenen , aantaiken , in ondertrouw gaan
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
aantekenen , aateikene , teikende aan, haet of is aageteikent , aantekenen, zie ook: “in et kėsjke hange”.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aantekenen , antieken , onbepaald werkwoord , 1. aantekenen Dat kanst doe toch wal in dat boukien anteiken (Bco) 2. in ondertrouw gaan (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) Hij hef hen antieken west (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aantekenen , añteekene , werkwoord , teken an, tekende an, añgetekend , aantekenen, in ondertrouw gaan Ze binne vorege week añgeteekend Ze zijn vorige week in ondertrouw gegaan
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aantekenen , [aantekening maken] , aanteikene , aantekenen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aantekenen , òntêekene , zwak werkwoord , òntêekene - têekende(n) aon - ongetêekend , aantekenen, in ondertrouw gaan; Goern. AANTEEKENEN - opschrijven; goed, slecht aangeteekend staan
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal