elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanvieten

aanvieten , anfietern , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuid-Drenthe) = 1. met kleine pasjes snel lopen Daor komp hij ook weer anfietern (Pes) 2. aanmoedigen (Zuidwest-Drenthe) Disse premie wil joe anfietern um maor völle te kopen (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanvieten , anfieten , aanmanen om op te schieten
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal