elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanvraag

aanvraag , aanvraog , aanvraag.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
aanvraag , aanvraoch , vrouwelijk , aanvraoge , aanvraag.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanvraag , anvroage , aanvraag.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aanvraag , anvraog , de , 1. aanvraag De anvraoge veur de bouwvergunning is weg (Pes), IJ mugt niks meer dooun tegenswoordig, overal moej een anvraog veur indeeinen (Eex) 2. belangstelling voor, vraag naar (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën) Der is nogal wat anvraoge veur kaorten veur de toneelaovend (Twe), Wat ha’k een aanvraog om erpels (Exl), Ik heb der veul anvraog naor daon (Zwe), ...op had (Zwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanvraag , anvraog , anvraoge , zelfstandig naamwoord , de; aanvraag, verzoek
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal