elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanvuisten

aanvuisten , anvoestern , anvoesten , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook anvoesten = opschieten, druk bezig zijn Wij moet even anvoeste(r)n, anders kow der niet deur (Sle), Die voestert mar deur, altied an het wark (Flu)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal