elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanzeilen

aanzeilen , anzelen , anzeilen , Ook anzeilen (Zuidoost-Drents veengebied) = 1. met zeel vastmaken Naor de Rolder markt was het vul an de gördel van de meer anzeeld (Sle) 2. aanspannen (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) Het peerd anzeilen (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal