elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanzetter

aanzetter , anzetter , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = degene die de schoven in hokken zet Toe as wij klaor waren mit het meien, begunden de anzetters al te gasten (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanzetter , anzetter , zelfstandig naamwoord , de 1. aanstichter 2. kort, niet zo dik stuk hout, knippel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal