elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanzoeken

aanzoeken , aanzoeken , (anzoekǝ) , (onregelmatig werkwoord) , Zie de wdbb. – Zegsw. Dat zel anzoeken, het zal spannen (Krommenie).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
aanzoeken , anzuken , sterk werkwoord, overgankelijk , verzoeken Hij is an ezöcht deur de borgemeister (Bro), Zie hebt hum anzöcht um veurziter te worden (Gas), Hij is an ezöcht um de wèerde te schatten (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanzoeken , anzuken , anzeuken , werkwoord , aanzoeken, verzoeken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal