elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelbok

aardappelbok , erpelbok , de , (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = platte schuit voor transport van aardappelen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aardappelbok , eerpelbok , zelfstandig naamwoord , de; platte schuit voor aardappelvervoer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal