elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelboor

aardappelboor , eerappeleboor , eerdappeleboor , zelfstandig naamwoord de , Zie eerappelepriem.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aardappelboor , erpelboor , erpelbusse , Ook erpelbusse (Zuidwest-Drenthe, zuid) = aardappelboor Ik moe een erpelboor ophalenJans boort en Garriet, die pot (Sle), zie ook pootboor
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aardappelboor , eerpelbore , zelfstandig naamwoord , en var. de 1. aardappelboor, aardappelkruk 2. fopmiddel: denkbeeldig gereedschap waarvoor men kinderen, aankomende knechtjes enz. op pad stuurde om het te halen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal