elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelgaarder

aardappelgaarder , erpelgaarder , erpelzuker , Ook erpelzuker (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid, Veenkoloniën) = persoon, die bij het rooien de aardappels opraapt Hij möt nog een paar eerappelgaarders zien te kriegen, anders duurt het völs te lang (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aardappelgaarder , eerpelgeerder , eerpelgaerder , zelfstandig naamwoord , de; degene die de aardappelen raapt bij het rooien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal