elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelkelder

aardappelkelder , erpelkelder , de , opslagplaats voor aardappels, driekwart boven de grond, opgezet met zoden, plaggen erover en een deur ervoor
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aardappelkelder , erpelkelder , aardappelkelder.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
aardappelkelder , errepelkèlder , erpelkèlder , aardappelkelder
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
aardappelkelder , èèrepelkèlder , zelfstandig naamwoord , aardappelkelder; waar de aardappels bewaard worden; • WBD èèrpelkèlder - aardappelkelder; • Dorrus Misters - In het najaar, wanneer de aardappelen moesten gestoken (gerooid) worden, hielpen de buurvrouwen elkaar totdat bij ieder van haar de aardappelen in de kelder lagen. (Nieuwe Tilburgse Courant - woensdag 8 november 1950, Onze Tilburgse folklore, Wijkbuurten in vroeger dagen); • Dorrus Misters - Verder vonden we gewoonlijk in de woonruimte nog een deur naar op- of zijkamer en de bedstee van het ouderpaar. Onder de opkamer was de kelder, waarin de aardappelen en in de slachttijd ook de kuip met de pekel, waarin de hammen en zijden spek en de kleinigheidjes als de pootjes, rugstrang, enz. een plaats vonden. (Nieuwe Tilburgse Courant - vrijdag 27 juni 1952, Uit onze Tilburgse folklore 16. Rond de boerenhaard 1); • Jan Naaijkens - Elk huis had een kelder. Die was onmisbaar in een tijd dat ijskasten onbekend waren. Er hing een geur van vochtige, beschimmelde aarde in onze kelder. Er stonden grote, stenen potten die gevuld waren met snijbonen en zuurkool, ze stonken een uur in de wind. In een hoek lag een hoop aardappelen waar lange, ziekelijk bleke scheuten aan ontsproten. Het stikte er van de muizen en ongedierte waar een vette, walgelijke pad zich ongans aan kon vreten. (Het dorp van onze jeugd; 1999)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal