elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelkop

aardappelkop , erpelkop , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe) = scheldwoord
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aardappelkop , eerpelkop , zelfstandig naamwoord , de; 1. bep. maat waarin men aardappelen koopt, verkoopt 2. (scheldwoord) wit hoofd van een mens, ook: zo’n persoon
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal