elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelkrabben

aardappelkrabben , [aardappelrooien] , earpelkrabben , aardappelrooden.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aardappelkrabben , eerappelkrabben , zie: eerdappelruden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aardappelkrabben , erpelkrabben , onbepaald werkwoord , aardappelen rooien met de hand Eerappelkrabben was mooi wark, aj mit een heile ploug waren (Bov), Nao schoeltied mussen wij helpen eerpelkrabben (Pdh), Om en bij Nörgermaark begunnen wij te eerpelkrabben (Nor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aardappelkrabben , eerpelkrabben , werkwoord , aardappelrooien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal