elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelrang

aardappelrang , erpelrang , de , aardappelloof Wij gaot de erpelrangen opbranden (Gas), Die met Zuudlaorder markt de èerpels er niet oet hadden, mussen met een eerpelrang an het bien naor de markt (And). Dit gegeven geldt ook voor de ganzenmarkt in Coevorden (Zuidoost-Drenthe) en de Dwingeler markt (Zuidwest-Drenthe), de Beilermarkt en de markt in Westerbork (Midden-Drenthe), allemaal markten in oktober, z. ook erpelstam
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal