elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Absalom

Absalom , Absalom , (Zuidwest-Drenthe, zuid), in Nou, de zegen van Absalom en die van Salomon krieg ie toe (Geb), zie ook Ruth
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal