elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: absoluut

absoluut , absluut , apsluut, opsluut, omsluut , noodzakelijk, volstrekt; hij wil absluut nijt langer blieven = hij wil absluut weg; ik wil ’t absluut nijt lieden; ’k mout anders absluut nog ’n peerd hebben. Zuid-Nederlandsch obsoluut; Oostfriesch abslût = onvoorwaardelijk, ook Noordfriesch – ’t Latijnsche absolutum.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
absoluut , apslü̂t , Absoluut. Volstrekt. Derkman wil apslü̂t met mîn gaon en h(i)ee magter n(i)eet ü̂t.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
absoluut , apslü̂t , Absoluut. Volstrekt. Derkman wil apslü̂t met mîn mé gaon en h(i)ee magter n(i)eet ü̂t.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
absoluut , abbesluut , absoluut.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
absoluut , absoluut , abseluut, absoloet, obsluut, absluut, absloet , Ook abseluut (Zuid-Drenthe, Kop van Drenthe), absoloet (Zuidoost-Drenthe), obsluut (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, be:Zuidwest Drenthe, noord), absluut (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), absloet (wb:Zuidoost-Drents zandgebied) = volstrekt, absoluut Zuj dat wal doen? Jao, absoluut! (Oos), Hij wol absoluut nich mit (Bov), Dat is absoluut fout, aj het zo doout (And), Daor heb ik absoluut niks met te maoken (Anl), Het is absoluut woor (Sle), Zij hebt de absolute meerderheid (Wsv); obsluut, (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = absoluut Hie wil het obsluut neeit dooun (Eex), Hie wol obsluut hebben da’k bleef eten (N:Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
absoluut , apseluut , absoluut. Hie wol apseluut hebbm, dâk met ’m mee zol gaon.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
absoluut , abseluut , absluut-, obsluut , bijwoord , absoluut: volstrekt, geheel, beslist
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
absoluut , apseluut , (bijwoord) , absoluut.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal