elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: accijns

accijns , aksiens , accijns, aksien, oksiets, sies, siens , Ook accijns (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën), aksien (Zuidwest-Drenthe, zuid), oksiets (md), sies en siens (Zuidwest-Drenthe, zuid) = accijns Wij meut er sies veur betalen (Rui), …de aksiens veur het slachten nog anzuveren (Sle), Op draank mot aksiens betaold worden (Vtm), Zunder er oksiets veur te betaolen (md)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
accijns , aksiens , zelfstandig naamwoord , de; accijns, belasting
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
accijns , aksynze , zelfstandig naamwoord meervoud , accijnzen
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal