elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achtentwintigste

achtentwintigste , achtentwintigsten , de , 1. de 28e dag van de maand 2. 28 augustus, feestdag van Groningens ontzet (Noord-Drenthe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal