elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achterban

achterban , achterban , achterbanne , (Zuidwest-Drenthe) = pad in de stal achter het vee langs Veegt de aachterbanne maar ies an, hij is zo smerig (Dwi), De schoepe stiet op het achterban van de koestal (Wsv), Bij paartie boeren lig de achterban altied vol stront (Pes), zie ook banne I
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal