elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achterheen

achterheen , achterhen , (om de deur heen?): achterhen kiiken, komen bezoeken.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
achterheen , achterhen , kiekt der nog es achterhen: kom nog eens aanlopen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
achterheen , achterhen , 1. achteraan; * doar mut wie nog achterhen: daar moeten we nog achteraan; 2. achter weg; * doar is völle troep achterhen ekommen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
achterheen , achterhèer , achterhen , bijwoord , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe, Zuidwest Drenthe, noord). Ook achterhen (N) = achteraan, achterheen Wat zint ze der drok achterhèer wat zijn ze druk aan het eten, aan het werk (Sle), Wij moet er mor even flink achterhèer, dan zal het wark wal daon kommen (Sti), Tou jong, doe most er nog eens goud achterheer zitten, gezegd bijv. n.a.v. schoolrapport (Vtm), Krieg de hond der man achterheer stuur de hond er maar op af (Bco), Ik zag vrouger een duvels mooi wichien, ik denk, daor gao ik even achterheer (Pei), Vao zat de ondeugd achterheer zat achter de ondeugende jongen aan (Pdh), argens achterhen zitten, zie ook achteran
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
achterheen , aachterhenne , bijwoord , erachteraan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
achterheen , [achteraan] , achter-en , (bijwoord) , achterheen, achteraan. Ik gao der maer is achter-en umme te kieken oft wel klopt; Ik mut ter meer achter-en zitten want anders kump ter niks van terechte.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
achterheen , achterheer , achteraan, achterheen (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
achterheen , aachterheene , bijwoord , achterna, achteraan; Stadsnieuws: Ik ging der sebiet aachterheene, mar hij pèèrde dertussenèùt (261008)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal