elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achterhoef

achterhoef , achterhoef , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = achterhoef Dat peerd is wat kreupel mit de linker achterhoef (Ker)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
achterhoef , aachterhoeve , zelfstandig naamwoord , de; hoef van een achterpoot
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal