elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achterlaat

achterlaat , achterlaot , achterlaoder, achterlaoter , achterlaoten , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën). Ook achterlaoder, achterlaoter (Veenkoloniën). Vaak verkl. = klein bijenzwermpje, dat na de twee eerdere zwermen evt. nog van een korf komt As der mor gien achterlaot mèer ofkompt, dan hol ik nog wat over (Sle), z. ook achterzwarm, naozwarm, endeling, achterannegien, achterbliever
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal